فقه شیعه، احکام دینی را در ریل اجرا قرار می‌دهد

فقه شیعه، احکام دینی را در ریل اجرا قرار می‌دهد
نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: فقه شیعه پویا، کارآمد و به روز است و احکام دینی را در ریل اجرا قرار می‌دهد.

فقه شیعه، احکام دینی را در ریل اجرا قرار می‌دهد

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: فقه شیعه پویا، کارآمد و به روز است و احکام دینی را در ریل اجرا قرار می‌دهد.
فقه شیعه، احکام دینی را در ریل اجرا قرار می‌دهد

View more posts from this author