فعالیت 80 هزار ذاکر اهل‌بیت (ع) در کانون مداحان کشور

فعالیت 80 هزار ذاکر اهل‌بیت (ع) در کانون مداحان کشور
مدیرکل تشکل‌های مذهبی کشور گفت: 80 هزار نفر از ذاکرین اهل‌بیت (ع) در کانون مداحان کشور فعالیت می‌کنند.

فعالیت 80 هزار ذاکر اهل‌بیت (ع) در کانون مداحان کشور

مدیرکل تشکل‌های مذهبی کشور گفت: 80 هزار نفر از ذاکرین اهل‌بیت (ع) در کانون مداحان کشور فعالیت می‌کنند.
فعالیت 80 هزار ذاکر اهل‌بیت (ع) در کانون مداحان کشور

View more posts from this author