فعالیت 250 داروخانه در کرمانشاه

فعالیت 250 داروخانه در کرمانشاه
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم‌پزشکی کرمانشاه از فعالیت حدود 250 داروخانه در سطح استان خبر داد و گفت: شهروندان برای استفاده از دارو با دکتر داروساز یا مسؤول فنی داروخانه مشورت کنند.

فعالیت 250 داروخانه در کرمانشاه

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم‌پزشکی کرمانشاه از فعالیت حدود 250 داروخانه در سطح استان خبر داد و گفت: شهروندان برای استفاده از دارو با دکتر داروساز یا مسؤول فنی داروخانه مشورت کنند.
فعالیت 250 داروخانه در کرمانشاه

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

View more posts from this author