فعالیت 250 تیم گشتی نیروی انتظامی برای خدمت‌رسانی به زوار اربعین در کرمانشاه

فعالیت 250 تیم گشتی نیروی انتظامی برای خدمت‌رسانی به زوار اربعین در کرمانشاه
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از استقرار و فعالیت 250 تیم گشتی پلیس‌راه و نیروی انتظامی برای تامین امنیت و تسهیل تردد زوار اربعین حسینی در نقاط مختلف استان کرمانشاه خبر داد.

فعالیت 250 تیم گشتی نیروی انتظامی برای خدمت‌رسانی به زوار اربعین در کرمانشاه

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از استقرار و فعالیت 250 تیم گشتی پلیس‌راه و نیروی انتظامی برای تامین امنیت و تسهیل تردد زوار اربعین حسینی در نقاط مختلف استان کرمانشاه خبر داد.
فعالیت 250 تیم گشتی نیروی انتظامی برای خدمت‌رسانی به زوار اربعین در کرمانشاه

View more posts from this author