فعالیت 2 هزار و 500 بهره‌بردار دام در بندرخمیر

فعالیت 2 هزار و 500 بهره‌بردار دام در بندرخمیر
مدیر جهاد کشاورزی بندرخمیر گفت: در بندرخمیر 2 هزار و 500 بهره‌بردار در حوزه دام فعالیت می‌کنند که در صورت ایجاد اسکله تخصصی صادرات دام در این منطقه می‌توان بخشی از دام را صادر کرد.

فعالیت 2 هزار و 500 بهره‌بردار دام در بندرخمیر

مدیر جهاد کشاورزی بندرخمیر گفت: در بندرخمیر 2 هزار و 500 بهره‌بردار در حوزه دام فعالیت می‌کنند که در صورت ایجاد اسکله تخصصی صادرات دام در این منطقه می‌توان بخشی از دام را صادر کرد.
فعالیت 2 هزار و 500 بهره‌بردار دام در بندرخمیر

گوشی موبایل

View more posts from this author