فعالیت 1500 کادر پزشکی در عراق

فعالیت 1500 کادر پزشکی در عراق
رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر کشور گفت: در اربعین امسال بیش از هزار و 500 نفر متشکل از پزشکان متخصص و عمومی، پرستاران زن و مرد و کارشناسان بهداشت، دارویی و اورژانس کشور به زائران اربعین حسینی خدمات‌رسانی می‌کنند.

فعالیت 1500 کادر پزشکی در عراق

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر کشور گفت: در اربعین امسال بیش از هزار و 500 نفر متشکل از پزشکان متخصص و عمومی، پرستاران زن و مرد و کارشناسان بهداشت، دارویی و اورژانس کشور به زائران اربعین حسینی خدمات‌رسانی می‌کنند.
فعالیت 1500 کادر پزشکی در عراق

View more posts from this author