فروش ارز مسافرتی با بررسی مدارک، در راستای حفظ بازار است/ مدیریت بازار ارز نباید به ضرر مسافران تمام شود

فروش ارز مسافرتی با بررسی مدارک، در راستای حفظ بازار است/ مدیریت بازار ارز نباید به ضرر مسافران تمام شود
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: فروش ارز مسافرتی با بررسی مدارک، حرکتی در راستای حفظ بازار است.

فروش ارز مسافرتی با بررسی مدارک، در راستای حفظ بازار است/ مدیریت بازار ارز نباید به ضرر مسافران تمام شود

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: فروش ارز مسافرتی با بررسی مدارک، حرکتی در راستای حفظ بازار است.
فروش ارز مسافرتی با بررسی مدارک، در راستای حفظ بازار است/ مدیریت بازار ارز نباید به ضرر مسافران تمام شود

View more posts from this author

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *