فرزاد حاتمی بازی با استقلال را از دست داد

فرزاد حاتمی بازی با استقلال را از دست داد
مهاجم تیم تراکتورسازی شانس بازی برابر تیم استقلال تهران در بازی فردا را از دست داد.

فرزاد حاتمی بازی با استقلال را از دست داد

مهاجم تیم تراکتورسازی شانس بازی برابر تیم استقلال تهران در بازی فردا را از دست داد.
فرزاد حاتمی بازی با استقلال را از دست داد

View more posts from this author