فراخوان چهارمین جشنواره افسران جوان جنگ نرم اعلام می‌شود

فراخوان چهارمین جشنواره افسران جوان جنگ نرم اعلام می‌شود
رئیس سازمان بسیج دانشجویی استان زنجان گفت: فراخوان اولیه برگزاری چهارمین جشنواره افسران جوان جنگ نرم، اوایل تیرماه اعلام خواهد شد.

فراخوان چهارمین جشنواره افسران جوان جنگ نرم اعلام می‌شود

رئیس سازمان بسیج دانشجویی استان زنجان گفت: فراخوان اولیه برگزاری چهارمین جشنواره افسران جوان جنگ نرم، اوایل تیرماه اعلام خواهد شد.
فراخوان چهارمین جشنواره افسران جوان جنگ نرم اعلام می‌شود

گوشی موبایل

View more posts from this author