فخرالدینی: مستحق این باخت نبودیم/ قلعه‌نویی برای قهرمانی می‌جنگد

فخرالدینی: مستحق این باخت نبودیم/ قلعه‌نویی برای قهرمانی می‌جنگد
بازیکن تیم گسترش فولاد گفت: ما امروز مستحق این باخت با نتیجه 3 بر صفر نبودیم.

فخرالدینی: مستحق این باخت نبودیم/ قلعه‌نویی برای قهرمانی می‌جنگد

بازیکن تیم گسترش فولاد گفت: ما امروز مستحق این باخت با نتیجه 3 بر صفر نبودیم.
فخرالدینی: مستحق این باخت نبودیم/ قلعه‌نویی برای قهرمانی می‌جنگد

View more posts from this author