فخرالدینی: امیدوارم در آسیا از گروه‌مان صعود کنیم/ استقلال با شفر خوب شده است

فخرالدینی: امیدوارم در آسیا از گروه‌مان صعود کنیم/ استقلال با شفر خوب شده است
بازیکن تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان گفت: در آسیا گروه سختی داریم، اما امیدوارم بتوانیم از این گروه بالا برویم.

فخرالدینی: امیدوارم در آسیا از گروه‌مان صعود کنیم/ استقلال با شفر خوب شده است

بازیکن تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان گفت: در آسیا گروه سختی داریم، اما امیدوارم بتوانیم از این گروه بالا برویم.
فخرالدینی: امیدوارم در آسیا از گروه‌مان صعود کنیم/ استقلال با شفر خوب شده است

View more posts from this author