فتح خرمشهر نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران است/ ضرورت بازخوانی عملیات بیت‌المقدس برای نسل امروز

فتح خرمشهر نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران است/ ضرورت بازخوانی عملیات بیت‌المقدس برای نسل امروز
فتح خرمشهر در جریان عملیات بیت‎المقدس در سوم خردادماه سال 1361 نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران به شمار می‎رود.

فتح خرمشهر نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران است/ ضرورت بازخوانی عملیات بیت‌المقدس برای نسل امروز

فتح خرمشهر در جریان عملیات بیت‎المقدس در سوم خردادماه سال 1361 نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران به شمار می‎رود.
فتح خرمشهر نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران است/ ضرورت بازخوانی عملیات بیت‌المقدس برای نسل امروز

دانلود سریال و آهنگ

View more posts from this author