غول خفته در زیر پوست زمین گریبان استان‌های غربی کشور را گرفت/ صدها کشته و بیش از 1000 زخمی تاکنون/ بسیج سپاه، نیروهای امدادی برای امدادرسانی به مردم زلزله‌زده/ آغاز فعالیت بیمارستان‌های صحرایی سپاه‌/ آخرین وضعیت زوار در عراق/ وزیر بهداشت کادر درمانی متخصص را به‌ خط کرد

غول خفته در زیر پوست زمین گریبان استان‌های غربی کشور را گرفت/ صدها کشته و بیش از 1000 زخمی تاکنون/ بسیج سپاه، نیروهای امدادی برای امدادرسانی به مردم زلزله‌زده/ آغاز فعالیت بیمارستان‌های صحرایی سپاه‌/ آخرین وضعیت زوار در عراق/ وزیر بهداشت کادر درمانی متخصص را به‌ خط کرد
غول خفته در زیر پوست زمین گریبان استان‌های غربی کشور را گرفت و بیشترین کشته و مجروح از استان‌های کرمانشاه و ایلام گزارش شده است.

غول خفته در زیر پوست زمین گریبان استان‌های غربی کشور را گرفت/ صدها کشته و بیش از 1000 زخمی تاکنون/ بسیج سپاه، نیروهای امدادی برای امدادرسانی به مردم زلزله‌زده/ آغاز فعالیت بیمارستان‌های صحرایی سپاه‌/ آخرین وضعیت زوار در عراق/ وزیر بهداشت کادر درمانی متخصص را به‌ خط کرد

غول خفته در زیر پوست زمین گریبان استان‌های غربی کشور را گرفت و بیشترین کشته و مجروح از استان‌های کرمانشاه و ایلام گزارش شده است.
غول خفته در زیر پوست زمین گریبان استان‌های غربی کشور را گرفت/ صدها کشته و بیش از 1000 زخمی تاکنون/ بسیج سپاه، نیروهای امدادی برای امدادرسانی به مردم زلزله‌زده/ آغاز فعالیت بیمارستان‌های صحرایی سپاه‌/ آخرین وضعیت زوار در عراق/ وزیر بهداشت کادر درمانی متخصص را به‌ خط کرد

View more posts from this author