غلظت گردوغبار در اهواز به 66 برابر حد مجاز رسید

غلظت گردوغبار در اهواز به 66 برابر حد مجاز رسید
بنا بر اعلام اداره کل حفاظت از محیط زیست خوزستان، صبح امروز جمعه در ساعت 12 میزان غلظت غبار در شهر اهواز به 10 هزار میکروگرم بر مترمکعب رسید که برابر با 66 برابر حد مجاز است.

غلظت گردوغبار در اهواز به 66 برابر حد مجاز رسید

بنا بر اعلام اداره کل حفاظت از محیط زیست خوزستان، صبح امروز جمعه در ساعت 12 میزان غلظت غبار در شهر اهواز به 10 هزار میکروگرم بر مترمکعب رسید که برابر با 66 برابر حد مجاز است.
غلظت گردوغبار در اهواز به 66 برابر حد مجاز رسید

View more posts from this author