غرق شدن 33 نفر در دریای مازندران/ نجات خانواده 7 نفره در دریای بابلسر

غرق شدن 33 نفر در دریای مازندران/ نجات خانواده 7 نفره در دریای بابلسر
رئیس هیأت نجات غریق و غواصی استان مازندران با بیان اینکه از آغاز طرح‌های دریا در استان تاکنون 33 نفر غرق شدند که از این تعداد 12 نفر مازندرانی بودند، گفت: افراد از شنا در مناطق ممنوعه، دنج و حادثه‌خیز پرهیز کنند.

غرق شدن 33 نفر در دریای مازندران/ نجات خانواده 7 نفره در دریای بابلسر

رئیس هیأت نجات غریق و غواصی استان مازندران با بیان اینکه از آغاز طرح‌های دریا در استان تاکنون 33 نفر غرق شدند که از این تعداد 12 نفر مازندرانی بودند، گفت: افراد از شنا در مناطق ممنوعه، دنج و حادثه‌خیز پرهیز کنند.
غرق شدن 33 نفر در دریای مازندران/ نجات خانواده 7 نفره در دریای بابلسر

View more posts from this author