غرق شدن 12 مازندرانی در دریای مازندران/ عدم توجه به هشدارها؛ مهم‌ترین دلیل غرق‌شدگی

غرق شدن 12 مازندرانی در دریای مازندران/ عدم توجه به هشدارها؛ مهم‌ترین دلیل غرق‌شدگی
رئیس هیأت نجات غریق و غواصی مازندران از غرق شدن 12 تن از آغاز طرح‌های دریا تا دیروز خبر داد و بیشترین دلیل غرق‌شدگی را بی‌توجهی به توصیه‌های ناجیان غریق و شنا در مناطق ممنوعه دانست.

غرق شدن 12 مازندرانی در دریای مازندران/ عدم توجه به هشدارها؛ مهم‌ترین دلیل غرق‌شدگی

رئیس هیأت نجات غریق و غواصی مازندران از غرق شدن 12 تن از آغاز طرح‌های دریا تا دیروز خبر داد و بیشترین دلیل غرق‌شدگی را بی‌توجهی به توصیه‌های ناجیان غریق و شنا در مناطق ممنوعه دانست.
غرق شدن 12 مازندرانی در دریای مازندران/ عدم توجه به هشدارها؛ مهم‌ترین دلیل غرق‌شدگی

View more posts from this author