عناصر داعش خوارج زمانه هستند/ نتیجه مقاومت در نهایت پیروزی است/ شهدای مدافع حرم مظلومانه به شهادت رسیدند

عناصر داعش خوارج زمانه هستند/ نتیجه مقاومت در نهایت پیروزی است/ شهدای مدافع حرم مظلومانه به شهادت رسیدند
استاد حوزه علمیه قم گفت: عناصر داعش خوارج زمانه هستند و این گروهک تروریستی، تجهیزات نظامی زیادی را از دشمنان کشورمان دریافت کرد.

عناصر داعش خوارج زمانه هستند/ نتیجه مقاومت در نهایت پیروزی است/ شهدای مدافع حرم مظلومانه به شهادت رسیدند

استاد حوزه علمیه قم گفت: عناصر داعش خوارج زمانه هستند و این گروهک تروریستی، تجهیزات نظامی زیادی را از دشمنان کشورمان دریافت کرد.
عناصر داعش خوارج زمانه هستند/ نتیجه مقاومت در نهایت پیروزی است/ شهدای مدافع حرم مظلومانه به شهادت رسیدند

View more posts from this author