عمل نکردن به توصیه‌های پیامبر (ص) موجب گمراهی می‌شود

عمل نکردن به توصیه‌های پیامبر (ص) موجب گمراهی می‌شود
عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه گفت: رسول اکرم (ص) در طول دوران نبوت خود بارها به ولایت ائمه معصومین (ع) تاکید و راه سعادت را برای مردم ترسیم کرد، عمل نکردن به توصیه‌های پیامبر (ص) موجب گمراهی می‌شود.

عمل نکردن به توصیه‌های پیامبر (ص) موجب گمراهی می‌شود

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه گفت: رسول اکرم (ص) در طول دوران نبوت خود بارها به ولایت ائمه معصومین (ع) تاکید و راه سعادت را برای مردم ترسیم کرد، عمل نکردن به توصیه‌های پیامبر (ص) موجب گمراهی می‌شود.
عمل نکردن به توصیه‌های پیامبر (ص) موجب گمراهی می‌شود

View more posts from this author