عمل به آموزه‌های قرآنی، جوانان حزب‌الله را پیروز جنگ 33 روزه با رژیم صهیونیستی کرد

عمل به آموزه‌های قرآنی، جوانان حزب‌الله را پیروز جنگ 33 روزه با رژیم صهیونیستی کرد
نماینده مردم آذربایجان‌ غربی در مجلس خبرگان رهبری گفت: عمل به آموزه‌های قرآنی، جوانان حزب‌الله را پیروز جنگ 33 روزه با رژیم جعلی صهیونیستی کرد.

عمل به آموزه‌های قرآنی، جوانان حزب‌الله را پیروز جنگ 33 روزه با رژیم صهیونیستی کرد

نماینده مردم آذربایجان‌ غربی در مجلس خبرگان رهبری گفت: عمل به آموزه‌های قرآنی، جوانان حزب‌الله را پیروز جنگ 33 روزه با رژیم جعلی صهیونیستی کرد.
عمل به آموزه‌های قرآنی، جوانان حزب‌الله را پیروز جنگ 33 روزه با رژیم صهیونیستی کرد

View more posts from this author