عملیات آواربرداری حادثه ریزش ساختمان در اهواز تمام شد

عملیات آواربرداری حادثه ریزش ساختمان در اهواز تمام شد
مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز از پایان عملیات آواربرداری حادثه ریزش ساختمان در اهواز خبر داد.

عملیات آواربرداری حادثه ریزش ساختمان در اهواز تمام شد

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز از پایان عملیات آواربرداری حادثه ریزش ساختمان در اهواز خبر داد.
عملیات آواربرداری حادثه ریزش ساختمان در اهواز تمام شد

View more posts from this author