عملکرد اصفهانی‌های لیگ برتر فوتبال + اینفوگرافی

عملکرد اصفهانی‌های لیگ برتر فوتبال + اینفوگرافی
دو تیم فوتبال سپاهان و ذوب‌آهن اصفهان در لیگ هفدهم در جایگاه‌های‌ متفاوتی قرار گرفتند و ذوب‌آهن موفق به کسب نائب قهرمانی شد و سپاهان هم ناباورانه در رتبه چهاردهم جدول قرار گرفت.

عملکرد اصفهانی‌های لیگ برتر فوتبال + اینفوگرافی

دو تیم فوتبال سپاهان و ذوب‌آهن اصفهان در لیگ هفدهم در جایگاه‌های‌ متفاوتی قرار گرفتند و ذوب‌آهن موفق به کسب نائب قهرمانی شد و سپاهان هم ناباورانه در رتبه چهاردهم جدول قرار گرفت.
عملکرد اصفهانی‌های لیگ برتر فوتبال + اینفوگرافی

View more posts from this author