عمامه‌گذاری طلاب حوزه علمیه خراسان

عمامه‌گذاری طلاب حوزه علمیه خراسان
مراسم عمامه‌گذاری طلاب حوزه علمیه خراسان رضوی شامگاه یک‌شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ با حضور آیت‌الله سید مصباح آملی در مدرسه عالی نواب برگزار شد.

عمامه‌گذاری طلاب حوزه علمیه خراسان

مراسم عمامه‌گذاری طلاب حوزه علمیه خراسان رضوی شامگاه یک‌شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ با حضور آیت‌الله سید مصباح آملی در مدرسه عالی نواب برگزار شد.
عمامه‌گذاری طلاب حوزه علمیه خراسان

View more posts from this author