علی کریمی سرمربی سپیدرود رشت شد

علی کریمی سرمربی سپیدرود رشت شد
علی کریمی پس از فسخ قرارداد روانخواه با سپیدرود رشت، سرمربی این تیم شد.

علی کریمی سرمربی سپیدرود رشت شد

علی کریمی پس از فسخ قرارداد روانخواه با سپیدرود رشت، سرمربی این تیم شد.
علی کریمی سرمربی سپیدرود رشت شد

View more posts from this author