علیرضا کاظمی رسماً معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش شد

علیرضا کاظمی رسماً معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش شد
در مراسم تودیع و معارفه علیرضا کاظمی رسماً معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش شد و از زحمات مهدی فیض تقدیر به عمل آمد.

علیرضا کاظمی رسماً معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش شد

در مراسم تودیع و معارفه علیرضا کاظمی رسماً معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش شد و از زحمات مهدی فیض تقدیر به عمل آمد.
علیرضا کاظمی رسماً معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش شد

View more posts from this author

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *