عضویت بیش از 46 هزار بیجاری در بسیج/ اعطای بیش از یک میلیارد و 600 تومان تسهیلات اقتصاد مقاومتی

عضویت بیش از 46 هزار بیجاری در بسیج/ اعطای بیش از یک میلیارد و 600 تومان تسهیلات اقتصاد مقاومتی
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بیجار از 46 هزار نفری مردم شهرستان بیجار در تشکل‌های مختلف بسیج خبر داد.

عضویت بیش از 46 هزار بیجاری در بسیج/ اعطای بیش از یک میلیارد و 600 تومان تسهیلات اقتصاد مقاومتی

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بیجار از 46 هزار نفری مردم شهرستان بیجار در تشکل‌های مختلف بسیج خبر داد.
عضویت بیش از 46 هزار بیجاری در بسیج/ اعطای بیش از یک میلیارد و 600 تومان تسهیلات اقتصاد مقاومتی

View more posts from this author