عشق مردم تبریز به ابا عبدالله الحسین(ع) زبانزد است/ لزوم گسترش همکاری‌های مسؤولان کربلا و تبریز

عشق مردم تبریز به ابا عبدالله الحسین(ع) زبانزد است/ لزوم گسترش همکاری‌های مسؤولان کربلا و تبریز
فرمانده دفاع مدنی استان کربلا گفت: عشق و علاقه مردم تبریز به اهل بیت و ابا عبدالله الحسین(ع) زبانزد است و این علاقه می‌تواند زمینه خوبی برای گسترش همکاری‌های مسؤولان کربلا و تبریز باشد.

عشق مردم تبریز به ابا عبدالله الحسین(ع) زبانزد است/ لزوم گسترش همکاری‌های مسؤولان کربلا و تبریز

فرمانده دفاع مدنی استان کربلا گفت: عشق و علاقه مردم تبریز به اهل بیت و ابا عبدالله الحسین(ع) زبانزد است و این علاقه می‌تواند زمینه خوبی برای گسترش همکاری‌های مسؤولان کربلا و تبریز باشد.
عشق مردم تبریز به ابا عبدالله الحسین(ع) زبانزد است/ لزوم گسترش همکاری‌های مسؤولان کربلا و تبریز

View more posts from this author