عزت و اقتدار نظام اسلامی در گرو از خودگذشتگی شهدای انقلاب است

عزت و اقتدار نظام اسلامی در گرو از خودگذشتگی شهدای انقلاب است
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران گفت: عزت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران در گرو خون شهدای انقلاب اسلامی است و باید قدر خانواده‌های شهدا را دانست.

عزت و اقتدار نظام اسلامی در گرو از خودگذشتگی شهدای انقلاب است

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران گفت: عزت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران در گرو خون شهدای انقلاب اسلامی است و باید قدر خانواده‌های شهدا را دانست.
عزت و اقتدار نظام اسلامی در گرو از خودگذشتگی شهدای انقلاب است

View more posts from this author