عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در بیوت مراجع

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در بیوت مراجع
مراسمات عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) ظهر چهارشنبه یازدهم بهمن‌ماه با حضور دلدادگان خاندان عصمت و طهارت در بیوت علماء و مراجع تقلید قم برگزار شد.

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در بیوت مراجع

مراسمات عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) ظهر چهارشنبه یازدهم بهمن‌ماه با حضور دلدادگان خاندان عصمت و طهارت در بیوت علماء و مراجع تقلید قم برگزار شد.
عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در بیوت مراجع

View more posts from this author