عزاداری زائران پاکستانی اربعین حسینی در مرز میرجاوه

عزاداری زائران پاکستانی اربعین حسینی در مرز میرجاوه
مراسم عزاداری زائران پاکستانی اربعین حسینی که از طریق پایانه مرزی میرجاوه برای عزیمت به کشور عراق، وارد خاک میهنمان می‌شوند، ظهر چهارشنبه دهم آبان‌ماه با حضور جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد.

عزاداری زائران پاکستانی اربعین حسینی در مرز میرجاوه

مراسم عزاداری زائران پاکستانی اربعین حسینی که از طریق پایانه مرزی میرجاوه برای عزیمت به کشور عراق، وارد خاک میهنمان می‌شوند، ظهر چهارشنبه دهم آبان‌ماه با حضور جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد.
عزاداری زائران پاکستانی اربعین حسینی در مرز میرجاوه

View more posts from this author