عربستان در صورت نبود ایران، پاداش خوبی از حمایت تروریست‌ها دریافت می‌کرد/ آل‌سعود با گیرافتادن در باتلاق یمن و شکست تجزیه عراق با بحران مواجه شده است

عربستان در صورت نبود ایران، پاداش خوبی از حمایت تروریست‌ها دریافت می‌کرد/ آل‌سعود با گیرافتادن در باتلاق یمن و شکست تجزیه عراق با بحران مواجه شده است
امام جمعه تبریز با بیان اینکه مردم منطقه و جهان می‌دانند که اگر نقش ایران در منطقه نبود، امروز تروریست‌های تکفیری سراسر منطقه را به آشوب کشانده بودند، گفت: اگر ایران نبود امروز عربستان پاداش حمایت از تروریست را به خوبی دریافت می‌کرد.

عربستان در صورت نبود ایران، پاداش خوبی از حمایت تروریست‌ها دریافت می‌کرد/ آل‌سعود با گیرافتادن در باتلاق یمن و شکست تجزیه عراق با بحران مواجه شده است

امام جمعه تبریز با بیان اینکه مردم منطقه و جهان می‌دانند که اگر نقش ایران در منطقه نبود، امروز تروریست‌های تکفیری سراسر منطقه را به آشوب کشانده بودند، گفت: اگر ایران نبود امروز عربستان پاداش حمایت از تروریست را به خوبی دریافت می‌کرد.
عربستان در صورت نبود ایران، پاداش خوبی از حمایت تروریست‌ها دریافت می‌کرد/ آل‌سعود با گیرافتادن در باتلاق یمن و شکست تجزیه عراق با بحران مواجه شده است

View more posts from this author