عده‌ای به جای قدردانی از مردم بست‌نشین شده‌اند/ طرح ایجاد استان 15 خرداد در تقسیمات کشوری

عده‌ای به جای قدردانی از مردم بست‌نشین شده‌اند/ طرح ایجاد استان 15 خرداد در تقسیمات کشوری
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: ایجاد استان 15 خرداد در تقسیمات کشوری مطرح شده و پرونده آن در وزارت کشور موجود است.

عده‌ای به جای قدردانی از مردم بست‌نشین شده‌اند/ طرح ایجاد استان 15 خرداد در تقسیمات کشوری

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: ایجاد استان 15 خرداد در تقسیمات کشوری مطرح شده و پرونده آن در وزارت کشور موجود است.
عده‌ای به جای قدردانی از مردم بست‌نشین شده‌اند/ طرح ایجاد استان 15 خرداد در تقسیمات کشوری

View more posts from this author