عدم متناسب‌سازی کتاب‌ها در مقاطع مختلف تحصیلی

عدم متناسب‌سازی کتاب‌ها در مقاطع مختلف تحصیلی
پژوهشگر علوم آموزشی و پژوهشی گفت: در سال‌های اخیر در بسیاری از مقاطع تحصیلی به ویژه مقطع ابتدایی کتاب‌ها متناسب‌سازی نشده است و دانش‌آموزان با مشکل جدی روبرو هستند.

عدم متناسب‌سازی کتاب‌ها در مقاطع مختلف تحصیلی

پژوهشگر علوم آموزشی و پژوهشی گفت: در سال‌های اخیر در بسیاری از مقاطع تحصیلی به ویژه مقطع ابتدایی کتاب‌ها متناسب‌سازی نشده است و دانش‌آموزان با مشکل جدی روبرو هستند.
عدم متناسب‌سازی کتاب‌ها در مقاطع مختلف تحصیلی

View more posts from this author

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *