عدم تحقق 54 درصدی هدف‌گذاری صادرات در 7 ماه نخست امسال

عدم تحقق 54 درصدی هدف‌گذاری صادرات در 7 ماه نخست امسال
مدیرکل دفتر نوسازی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به صادرات 25 میلیارد دلار کالا طی 7 ماه نخست امسال از کشور، از عدم تحقق 54 درصدی هدف‌گذاری صادرات در سال جاری خبر داد.

عدم تحقق 54 درصدی هدف‌گذاری صادرات در 7 ماه نخست امسال

مدیرکل دفتر نوسازی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به صادرات 25 میلیارد دلار کالا طی 7 ماه نخست امسال از کشور، از عدم تحقق 54 درصدی هدف‌گذاری صادرات در سال جاری خبر داد.
عدم تحقق 54 درصدی هدف‌گذاری صادرات در 7 ماه نخست امسال

View more posts from this author