عدم برگزاری دیدار با سپیدرود به سود ما نبود/ باید از نفت مسجد سلیمان سه امتیاز بگیریم

عدم برگزاری دیدار با سپیدرود به سود ما نبود/ باید از نفت مسجد سلیمان سه امتیاز بگیریم
سرمربی تیم فوتبال اکسین البرز گفت: عدم برگزاری دیدار اکسین و سپیدرود رشت به‌دلیل شرایط جوی به سود ما نبود.

عدم برگزاری دیدار با سپیدرود به سود ما نبود/ باید از نفت مسجد سلیمان سه امتیاز بگیریم

سرمربی تیم فوتبال اکسین البرز گفت: عدم برگزاری دیدار اکسین و سپیدرود رشت به‌دلیل شرایط جوی به سود ما نبود.
عدم برگزاری دیدار با سپیدرود به سود ما نبود/ باید از نفت مسجد سلیمان سه امتیاز بگیریم

View more posts from this author