عدم اجرای برخی مصوبات دولت یازدهم در چهارمحال و بختیاری

عدم اجرای برخی مصوبات دولت یازدهم در چهارمحال و بختیاری
نماینده مردم فارسان، اردل، کوهرنگ و کیار در مجلس با انتقاد از عدم اجرایی شدن برخی از مصوبات دولت یازدهم در چهارمحال و بختیاری، گفت: دولت باید برای حل مشکلات این استان و طرح‌های نیمه‌تمام ردیف بودجه‌ای مجزا قرار دهد.

عدم اجرای برخی مصوبات دولت یازدهم در چهارمحال و بختیاری

نماینده مردم فارسان، اردل، کوهرنگ و کیار در مجلس با انتقاد از عدم اجرایی شدن برخی از مصوبات دولت یازدهم در چهارمحال و بختیاری، گفت: دولت باید برای حل مشکلات این استان و طرح‌های نیمه‌تمام ردیف بودجه‌ای مجزا قرار دهد.
عدم اجرای برخی مصوبات دولت یازدهم در چهارمحال و بختیاری

View more posts from this author