عباس‌زاده: عشق به هواداران نساجی مهم‌ترین دلیل بازگشتم بود/مدیون علی دایی هستم

عباس‌زاده: عشق به هواداران نساجی مهم‌ترین دلیل بازگشتم بود/مدیون علی دایی هستم
مهاجم تیم فوتبال نساجی مازندران گفت: عشق به هواداران نساجی مهم‌ترین دلیل بازگشتم بود.

عباس‌زاده: عشق به هواداران نساجی مهم‌ترین دلیل بازگشتم بود/مدیون علی دایی هستم

مهاجم تیم فوتبال نساجی مازندران گفت: عشق به هواداران نساجی مهم‌ترین دلیل بازگشتم بود.
عباس‌زاده: عشق به هواداران نساجی مهم‌ترین دلیل بازگشتم بود/مدیون علی دایی هستم

View more posts from this author