عالیشاه به بازی سیاه‌جامگان خواهد رسید

عالیشاه به بازی سیاه‌جامگان خواهد رسید
تیم تراکتورسازی تبریز بدون بازیکن محروم به مصاف تیم سیاه‌جامگان مشهد می‌رود.

عالیشاه به بازی سیاه‌جامگان خواهد رسید

تیم تراکتورسازی تبریز بدون بازیکن محروم به مصاف تیم سیاه‌جامگان مشهد می‌رود.
عالیشاه به بازی سیاه‌جامگان خواهد رسید

View more posts from this author