ظرفیت راه‌آهن قزوین ـ رشت ـ انزلی 10 میلیون تن بار و 3 میلیون نفر مسافر است

ظرفیت راه‌آهن قزوین ـ رشت ـ انزلی 10 میلیون تن بار و 3 میلیون نفر مسافر است
مدیرکل راه و شهرسازی استان گیلان اتصال راه‌آهن قزوین ـ رشت ـ انزلی به آستارا را به دلیل ترانزیتی بودن این شهرستان از الزامات راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: راه‌آهن قزوین ـ رشت ـ انزلی ظرفیت جابه‌جایی 10 میلیون تن بار و سه میلیون نفر مسافر را دارد.

ظرفیت راه‌آهن قزوین ـ رشت ـ انزلی 10 میلیون تن بار و 3 میلیون نفر مسافر است

مدیرکل راه و شهرسازی استان گیلان اتصال راه‌آهن قزوین ـ رشت ـ انزلی به آستارا را به دلیل ترانزیتی بودن این شهرستان از الزامات راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: راه‌آهن قزوین ـ رشت ـ انزلی ظرفیت جابه‌جایی 10 میلیون تن بار و سه میلیون نفر مسافر را دارد.
ظرفیت راه‌آهن قزوین ـ رشت ـ انزلی 10 میلیون تن بار و 3 میلیون نفر مسافر است

View more posts from this author