طلاب باید ساده‌زیستی و قناعت را الگوی زندگی مشترک قرار دهند

طلاب باید ساده‌زیستی و قناعت را الگوی زندگی مشترک قرار دهند
مدیرکل امور فرهنگی مرکز خدمات حوزه‌های علمیه کشور خطاب به طلاب حوزه علمیه گفت: باید با الهام از تعالیم انسان‌ساز قرآن کریم و رهنمودهای اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع)، ساده زیستی و قناعت را سرلوحه و الگوی زندگی مشترک قرار دهید.

طلاب باید ساده‌زیستی و قناعت را الگوی زندگی مشترک قرار دهند

مدیرکل امور فرهنگی مرکز خدمات حوزه‌های علمیه کشور خطاب به طلاب حوزه علمیه گفت: باید با الهام از تعالیم انسان‌ساز قرآن کریم و رهنمودهای اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع)، ساده زیستی و قناعت را سرلوحه و الگوی زندگی مشترک قرار دهید.
طلاب باید ساده‌زیستی و قناعت را الگوی زندگی مشترک قرار دهند

View more posts from this author