طرح ویژه ترافیک اربعین حسینی(ع) با محوریت پلیس راهور به اجرا گذاشته شد

طرح ویژه ترافیک اربعین حسینی(ع) با محوریت پلیس راهور به اجرا گذاشته شد
رئیس پلیس راهور ناجا گفت: طرح ویژه ترافیک اربعین حسینی(ع) با همکاری سازمان‌های خدمات رسان و با محوریت پلیس راهور به اجرا گذاشته شد.

طرح ویژه ترافیک اربعین حسینی(ع) با محوریت پلیس راهور به اجرا گذاشته شد

رئیس پلیس راهور ناجا گفت: طرح ویژه ترافیک اربعین حسینی(ع) با همکاری سازمان‌های خدمات رسان و با محوریت پلیس راهور به اجرا گذاشته شد.
طرح ویژه ترافیک اربعین حسینی(ع) با محوریت پلیس راهور به اجرا گذاشته شد

View more posts from this author