طرح واکسیناسیون علیه بیماری PPR و تب مالت در استان مرکزی اجرا می‌شود

طرح واکسیناسیون علیه بیماری PPR و تب مالت در استان مرکزی اجرا می‌شود
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی اداره کل دامپزشکی استان مرکزی از اجرای طرح واکسیناسیون علیه بیماری PPR و تب مالت در جمعیت دام استان خبر داد.

طرح واکسیناسیون علیه بیماری PPR و تب مالت در استان مرکزی اجرا می‌شود

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی اداره کل دامپزشکی استان مرکزی از اجرای طرح واکسیناسیون علیه بیماری PPR و تب مالت در جمعیت دام استان خبر داد.
طرح واکسیناسیون علیه بیماری PPR و تب مالت در استان مرکزی اجرا می‌شود

خرید vpn kerio رایگان

آلرژی و تغذیه

View more posts from this author