طرح هادی در 16 هزار روستای کشور اجرا شد/ لزوم تجدیدنظر در سیاست‌های تبدیل روستا به شهر

طرح هادی در 16 هزار روستای کشور اجرا شد/ لزوم تجدیدنظر در سیاست‌های تبدیل روستا به شهر
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: در نزدیک به 16 هزار روستا بهسازی محیط روستا و اجرای طرح‌ هادی انجام شده که البته به این معنا نیست که این روستاها تکمیل شده‌اند.

طرح هادی در 16 هزار روستای کشور اجرا شد/ لزوم تجدیدنظر در سیاست‌های تبدیل روستا به شهر

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: در نزدیک به 16 هزار روستا بهسازی محیط روستا و اجرای طرح‌ هادی انجام شده که البته به این معنا نیست که این روستاها تکمیل شده‌اند.
طرح هادی در 16 هزار روستای کشور اجرا شد/ لزوم تجدیدنظر در سیاست‌های تبدیل روستا به شهر

View more posts from this author