طرح مجلس برای تعریف دوتابعیتی‌‌ها/ وظیفه دستگاه‌های نظارتی مشخص می‌شود

طرح مجلس برای تعریف دوتابعیتی‌‌ها/ وظیفه دستگاه‌های نظارتی مشخص می‌شود
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: طرحی در مجلس تهیه شده است تا تعریف درستی از مفهوم دوتابعیتی مشخص شود، این طرح با امضای 70 نماینده تهیه شده است.

طرح مجلس برای تعریف دوتابعیتی‌‌ها/ وظیفه دستگاه‌های نظارتی مشخص می‌شود

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: طرحی در مجلس تهیه شده است تا تعریف درستی از مفهوم دوتابعیتی مشخص شود، این طرح با امضای 70 نماینده تهیه شده است.
طرح مجلس برای تعریف دوتابعیتی‌‌ها/ وظیفه دستگاه‌های نظارتی مشخص می‌شود

View more posts from this author