طرح حمایت از ورزش زورخانه‌ای در مجلس ارائه می‌شود

طرح حمایت از ورزش زورخانه‌ای در مجلس ارائه می‌شود
نماینده مردم سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس گفت: طرح حمایت از ورزش زورخانه‌ای در مجلس ارائه می‌شود و شرایط ورزش پهلوانی در سمنان از گذشته بهتر خواهد شد.

طرح حمایت از ورزش زورخانه‌ای در مجلس ارائه می‌شود

نماینده مردم سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس گفت: طرح حمایت از ورزش زورخانه‌ای در مجلس ارائه می‌شود و شرایط ورزش پهلوانی در سمنان از گذشته بهتر خواهد شد.
طرح حمایت از ورزش زورخانه‌ای در مجلس ارائه می‌شود

View more posts from this author

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *