طرح تفسیر جزء 4 قرآن کریم در 22 خانه نور کهگیلویه و بویراحمد در حال برگزاری است

طرح تفسیر جزء 4 قرآن کریم در 22 خانه نور کهگیلویه و بویراحمد در حال برگزاری است
کارشناس آموزش و پژوهش کانون‌های فرهنگی مساجد کهگیلویه و بویراحمد گفت: همزمان با شروع ماه مبارک رمضان طرح تفسیر جزء چهارم قرآن در 22 خانه نور استان خبر داد.

طرح تفسیر جزء 4 قرآن کریم در 22 خانه نور کهگیلویه و بویراحمد در حال برگزاری است

کارشناس آموزش و پژوهش کانون‌های فرهنگی مساجد کهگیلویه و بویراحمد گفت: همزمان با شروع ماه مبارک رمضان طرح تفسیر جزء چهارم قرآن در 22 خانه نور استان خبر داد.
طرح تفسیر جزء 4 قرآن کریم در 22 خانه نور کهگیلویه و بویراحمد در حال برگزاری است

دانلود سریال و آهنگ

View more posts from this author