طرح بزرگ گردشگری «آشوراده» به طبیعت‌گردی کوچک تبدیل شد

طرح بزرگ گردشگری «آشوراده» به طبیعت‌گردی کوچک تبدیل شد
مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان با انتقاد از معطل ماندن پروژه‎های بزرگ گردشگری استان تنها برای اخذ برخی مجوزها گفت: در حال حاضر طرح بزرگ گردشگری آشوراده به یک طرح طبیعت‌گردی کوچک تبدیل شده است.

طرح بزرگ گردشگری «آشوراده» به طبیعت‌گردی کوچک تبدیل شد

مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان با انتقاد از معطل ماندن پروژه‎های بزرگ گردشگری استان تنها برای اخذ برخی مجوزها گفت: در حال حاضر طرح بزرگ گردشگری آشوراده به یک طرح طبیعت‌گردی کوچک تبدیل شده است.
طرح بزرگ گردشگری «آشوراده» به طبیعت‌گردی کوچک تبدیل شد

View more posts from this author