طرح‌های پلیس راه برای آغاز سفرهای تابستانی در البرز

طرح‌های پلیس راه برای آغاز سفرهای تابستانی در البرز
رئیس پلیس راه استان البرز از اجرای طرح‌ها و برنامه‌های ویژه با هدف خدمت‌رسانی به مسافران، همزمان با آغاز سفرهای تابستانی خبر داد.

طرح‌های پلیس راه برای آغاز سفرهای تابستانی در البرز

رئیس پلیس راه استان البرز از اجرای طرح‌ها و برنامه‌های ویژه با هدف خدمت‌رسانی به مسافران، همزمان با آغاز سفرهای تابستانی خبر داد.
طرح‌های پلیس راه برای آغاز سفرهای تابستانی در البرز

روزنامه قانون

View more posts from this author