طراحی میلگرد از پلاستیک مقاوم در برابر زلزله/ میلگردی که به هیچ عنوان کج‌نمی‌شود و نمی‌شکند

طراحی میلگرد از پلاستیک مقاوم در برابر زلزله/ میلگردی که به هیچ عنوان کج‌نمی‌شود و نمی‌شکند
رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان‌شرقی گفت: جوانان ایرانی توانسته‌اند با تلاش‌های شبانه‌روزی میلگردی از نوع پلاستیک را طراحی کنند که در مقابل زلزله بسیار مقاوم است و به هیچ عنوان کج‌ نمی‌شود و نمی‌شکند.

طراحی میلگرد از پلاستیک مقاوم در برابر زلزله/ میلگردی که به هیچ عنوان کج‌نمی‌شود و نمی‌شکند

رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان‌شرقی گفت: جوانان ایرانی توانسته‌اند با تلاش‌های شبانه‌روزی میلگردی از نوع پلاستیک را طراحی کنند که در مقابل زلزله بسیار مقاوم است و به هیچ عنوان کج‌ نمی‌شود و نمی‌شکند.
طراحی میلگرد از پلاستیک مقاوم در برابر زلزله/ میلگردی که به هیچ عنوان کج‌نمی‌شود و نمی‌شکند

View more posts from this author