طبقه‌بندی علوم از زیرساخت‌های تمدن اسلامی است

طبقه‌بندی علوم از زیرساخت‌های تمدن اسلامی است
مدیرعامل موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلامی نور گفت: طبقه‌بندی علوم از موضوعات بسیار مهم و یکی از زیرساخت‌های تمدن اسلامی به شمار می‌رود.

طبقه‌بندی علوم از زیرساخت‌های تمدن اسلامی است

مدیرعامل موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلامی نور گفت: طبقه‌بندی علوم از موضوعات بسیار مهم و یکی از زیرساخت‌های تمدن اسلامی به شمار می‌رود.
طبقه‌بندی علوم از زیرساخت‌های تمدن اسلامی است

View more posts from this author

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *