ضعف خدمت‌رسانی ناوگان حمل‌ونقل عمومی کرج در روزهای برفی/ بلبشوی ترک خدمت تا دو برابری نرخ کرایه‌ها

ضعف خدمت‌رسانی ناوگان حمل‌ونقل عمومی کرج در روزهای برفی/ بلبشوی ترک خدمت تا دو برابری نرخ کرایه‌ها
آغاز بارش‌های سنگین برف در سراسر استان البرز و از جمله کلان‌شهر کرج، موجب سرگردانی شهروندان در خیابان‌های یخ‌زده شده، چراکه ناوگان حمل‌ونقل عمومی، سرویس‌دهی را ترک کرده است.

ضعف خدمت‌رسانی ناوگان حمل‌ونقل عمومی کرج در روزهای برفی/ بلبشوی ترک خدمت تا دو برابری نرخ کرایه‌ها

آغاز بارش‌های سنگین برف در سراسر استان البرز و از جمله کلان‌شهر کرج، موجب سرگردانی شهروندان در خیابان‌های یخ‌زده شده، چراکه ناوگان حمل‌ونقل عمومی، سرویس‌دهی را ترک کرده است.
ضعف خدمت‌رسانی ناوگان حمل‌ونقل عمومی کرج در روزهای برفی/ بلبشوی ترک خدمت تا دو برابری نرخ کرایه‌ها

View more posts from this author